Your Page links

Ad

 
26/3/13

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Η Επιτροπή διαβούλευσης Θερμαϊκού
σε μια από τις συνεδρίασεις της
Με ανακοίνωση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Κώστα Κούτουκα, καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν - κατόπιν διορισμού ή κλήρωσης - δημότες του Θερμαϊκού στην επανασυγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Πληροφοριακά να θυμίσουμε πως η συγκεκριμένη επιτροπή που για πρώτη φορά καθιερώθηκε από τον νόμο 3852/10 (Καλλικράτης) ενώ για τον Θερμαϊκό συγκροτήθηκε το '11 στην ουσία (και λόγω της γενικής ανεπάρκειας της διοίκησης αλλά και της δυσανεξίας της σε θεσμούς λαϊκής συμμετοχής) ελάχιστα λειτούργησε και ακόμη λιγότερο συνέβαλε στην βελτίωση της καθημερινότητα της ζωής των κατοίκων. Και αυτή είναι η άποψη πολλών μελών που συμμετείχαν σ' αυτήν.
Διαβάστε την ανακοίνωση με την οποία πληροφορούμαστε για το ποιοι δικαιούνται να είναι μέλη της και τον τρόπο και λεπτομέρειες των συνεδριάσεών της αλλά παραλήφθηκε το ουσιαστικότερο, ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει προς όφελος του δήμου και των δημοτών με την εφαρμογή διαδικασιών αμεσοδημοκρατικών, όπως την την αμεσότητα διαβούλευσης και μέσω του διαδικτύου κ.α.


Παραθέτουμε την σχετική παράγραφο: 

2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

Η πλήρης ανακοίνωση:


               Αγαπητοί συνδημότες,

σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι:
«1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.».
Στην υπ’ αρ. 59/74896/30.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. διευκρινίζεται ότι η απαρίθμηση των φορέων, που δύνανται να συμμετάσχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης κατά την παρ.1 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, είναι ενδεικτική και στην επιτροπή μπορούν να κληθούν να συμμετάσχουν φορείς, σύλλογοι ή οργανώσεις που υφίστανται και δρουν στο δήμο.
Επιπλέον, στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων δημοτών που θα ορισθούν, μετά από κλήρωση, επιπλέον μέλη της επιτροπής κυμαίνεται από οκτώ (8) έως δεκαεφτά (17) ανάλογα με τα μέλη των φορέων που ορίζονται σ' αυτή.».

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλώ όποιος δημότης ή φορέας της τοπικής κοινωνίας επιθυμεί να δηλώσει συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης θα πρέπει να το δηλώσει με γραπτή δήλωση του έως τις 29/3/2013 και ώρα 14:00, στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, υπόψη Ειδικού Γραμματέα κ.Νίκου Κωνσταντινίδη, Μ.Αλεξάνδρου 2, Περαία, 57019. Η δήλωση μπορεί να κατατεθεί ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή με φαξ στο 2392024866 ή με email στο konstantinidis.nikolaos@n3.syzefxis.gov.gr.

0 σχόλια

Leave a Reply

Αλλαγή τηλεφώνου

Για λόγους ανωτέρας βίας έχουν αλλάξει τα τηλέφωνα στο οποία θα πρέπει να απευθύνεστε όσοι θέλετε να κλείσετε ραντεβού με τους γιατρούς που καλύπτουν μέσω της Ανεξάρτητης Πρωτοβουλίας τους ανασφάλιστους, άνεργους και άπορους κατοίκους του Θερμαϊκού.

Τα νέα τηλέφωνα είναι: 6931720483 και 6936904853

Ζητούμε συγνώμη από τους φίλους μας αλλά θεωρείστε ότι ήταν αναπόφευκτη αυτή η δυσλειτουργία.

Υπογράψτε ΕΔΩ!

 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ © 2011 SpicyTricks & ThemePacific.