Your Page links

Ad

 
28/4/12

Όροι συμμετοχής στις Αγροκαλλιέργειες της Ανεξάρτητης Πρωτοβουλίας Πολιτών δήμου Θερμαϊκού.

1. Το σύνολο των καλλιεργητών αποτελείται  από   φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στον δήμο Θερμαϊκού με σκοπό την καλλιέργεια φυτών για ιδία χρήση και δωρεάν παραχώρηση.

2. Τα μέλη της αγροκαλλιέργειας μπορούν να συναλλάσσονται μεταξύ τους ή να ανταλλάσουν αυτά μέσω του δικτύου ανταλλαγής και να καταγράφουν τις συναλλαγές στον ειδικό ιστοχώρο χρησιμοποιώντας σαν μέσο καταγραφής τη μονάδα ΘΕΡΜΟ.
3. Τα μέλη της αγροκαλλιέργειας  έχουν την αποκλειστική ευθύνη σχετικά με πιθανές υποχρεώσεις τους προς την εφορία που προκύπτουν από τις συναλλαγές που πραγματοποιούν με άλλα μέλη του Δικτύου. Οι συναλλαγές μέσα στο δίκτυο καλύπτονται μόνο από την φιλική σχέση μεταξύ των μελών.
4. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού και συμμέτοχη των εξόδων  με ίσο χρηματικό ποσό ανά καλλιεργητή-κομμάτι γης.
5. Για κάθε καλλιεργήσιμο κομμάτι γης θεωρείται ένας και μόνος καλλιεργητής ο όποιος  θα είναι υπεύθυνος για τη γη του όπως επίσης θα έχει και δικαίωμα μιας και μόνης ψήφου όπου αυτή απαιτείται. Μια ψήφος ανά τεμάχιο.
6. Ο αγρός ο οποίος έχει παραχωρηθεί από φίλο/η της Πρωτοβουλίας είναι περιφραγμένος. Ο αγρός θα χωριστεί και θα διατεθεί  σε κομμάτια γης περίπου των 40 τμ με 50τμ. ανά καλλιεργητή ή μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με το σύνολο των καλλιεργητών.
7. Θα τηρούνται οι καλές γειτονίες μεταξύ των καλλιεργητών, και θα υπάρχει λογική απόσταση της καλλιέργειας μεταξύ των ορίων του κάθε  κομματιού ώστε τα όρια να διατηρούνται σαφή.
8. Ο αγρός βρίσκεται μέσα και δίπλα από την οικία του παραχωρητή και γιαυτό τον λόγο θα πρέπει να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας και ο σεβασμός προς την οικογένεια και τους γείτονες της περιοχής.
9. Απαγορεύεται ρητά η χρήση φυτοφαρμάκων ή χημικών.
10. Η καλλιέργεια θα είναι προτιμητέο να  γίνεται μόνο με παραδοσιακούς σπόρους.
11. Η παροχή του νερού είναι μόνο για τις καλλιέργειες, δηλ . πότισμα των φυτών  και όχι για οποιαδήποτε άλλη χρήση. π.χ. πλύσιμο αυτ/του, άσκοπη χρήση για πλύσιμο οτιδήποτε άλλου που δεν εμπίπτει στις διαδικασίες της καλλιέργειας.
12. Το πότισμα των φυτών θα γίνεται με σταγονίδια και μόνο και δεν θα γίνεται αλόγιστη χρήση νερού. Οποιοδήποτε άλλος τρόπος ποτίσματος  πιο υδροβόρος χωρίς συνεννόηση με την επιτροπή και την ομάδα καλλιεργητών δεν θα είναι αποδεκτός. Οι ώρες ποτίσματος θα είναι ενιαίες για όλη την έκταση ανάλογα με την εποχή. Ο κάθε καλλιεργητής θα προσαρμόζει το πότισμα ανάλογα με τα φυτά του. Οι ώρες για τους θερινούς μήνες θα είναι από τις 6 με 8 το πρωί και από τις 7 με 9 το βράδυ. Το πότισμα θα γίνεται με αυτόματο χρονοδιακόπτη. Κανένας δεν θα αλλάζει τις ώρες ποτίσματος χωρίς την έγκριση όλων των καλλιεργητών. Οι μέρες και οι ώρες του ποτίσματος θα προσαρμόζονται ανάλογα με την εποχή.
13. Η δαπάνη του νερού επιβαρύνει εξίσου όλους τους καλλιεργητές ασχέτως με τα φυτά που καλλιεργούν στο δικό τους χώρο. Η καταβολή του ποσού θα καταβάλλεται στο ταμείο της Αγροκαλλιέργειας μέσα στο χρονικό όριο που θα αναγράφεται στον επίσημο λογ/σμο της ΔΕΥΑΘ  ώστε να καταβάλλεται και να εξοφλείται έγκαιρα στην παραπάνω υπηρεσία . Η έγκαιρη χρηματική καταβολή ισχύει και για οποιοδήποτε  έξοδο η δαπάνη  προκύπτει στην πορεία των εργασιών.
14. Κάθε δαπάνη που θα χρειάζεται θα είναι για το συμφέρον  και κοινό καλό όλων των καλλιεργητών και θα αποφασίζεται βάσει προσφορών που θα προσκομίζονται. Στα έξοδα η συμμέτοχη θα είναι ίση για όλους τους καλλιεργητές.
15. Για να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη απαιτείται απόδειξη ή τιμολόγιο ή νόμιμο παραστατικό στο οποίο έχουν  υπολογιστεί και αποδοθεί όλοι οι νόμιμοι φόροι προς το Ελληνικό δημόσιο.
16. Στο ταμείο πάντα θα υπάρχει ένα αποθεματικό για πάγιο, που ήδη έχει οριστεί από την Συντονιστική επιτροπή και ανέρχεται στο ποσό των 15,00 ευρώ ανά καλλιεργητή.
17. Τα μέλη της αγροκαλλιέργειας θα πρέπει να συμμετέχουν  στις κοινές εργασίες όλοι με ίση συμμέτοχη εργασίας  και θα πρέπει να μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Ομάδας και να κάνουν παρεμβάσεις. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να θέσουν οποιοδήποτε θέμα προς συζήτηση και απόφαση τόσο στη Συντονιστική Ομάδα όσο και στη Γενική Συνέλευση.

18. Η Συντονιστική Ομάδα-Επιτροπή αποτελείται από 5 μελή εκ των οποίων 1 μέλος θα τελεί χρέη ταμία. Τα μέλη θα εναλλάσσονται κάθε χρόνο. Μετά από κάθε παράδοση-παραλαβή των μελών της συντονιστικής θα γίνεται απολογισμός πεπραγμένων και ταμείου που θα αναρτάται και στον ιστοχώρο της Πρωτοβουλίας.

19. Η Συντονιστική Ομάδα-Επιτροπή έχει την εξουσιοδότηση να ζητήσει από μέλος της αγροκαλλιέργειας εξηγήσεις για συμπεριφορά που δεν συνάδει με τους σκοπούς της Αγροκαλλιέργειας και εφόσον κριθεί αναγκαίο να διαγράψει μέλος.
20. Η διεξαγωγή και εκλογή της νέας Συντονιστικής Ομάδας-Επιτροπής  θα γίνεται κατόπιν πρόσκλησης της παλιάς Συντονιστικής Ομάδας-Επιτροπής και δικαίωμα εκλογής θα έχουν οι καλλιεργητές ή μέλη αυτών. Στα μέλη λογίζονται σύζυγοι , τέκνα , γονείς και πολύ κοντινοί συγγενείς.
21. Εάν κάποιος καλλιεργητής αλλάξει γνώμη ή δεν επιθυμεί την συνέχιση των καλλιεργειών του θα μπορεί να μεταβιβάσει το κομμάτι του στον επόμενο καλλιεργητή και ο νέος καλλιεργητής θα πρέπει να καταβάλλει στον αποχωρούντα τα πάγια έξοδα που ήδη έχει καταβάλλει ο αποχωρών.
22. Όλοι οι καλλιεργητές είναι υποχρεωμένοι  στην καλή χρήση και συντήρηση του χώρου τους, να διατηρούν καθαρό τον περιβάλλοντα χώρο να μην αφήνουν σκουπίδια, τσιγάρα, σακούλες κλπ ή προσωπικά αντικείμενα. Επίσης είναι υποχρεωμένοι να καθαρίζουν το κομμάτι τους από ζιζάνια, αγριόχορτα και να το συντηρούν ώστε όλα αυτά να μην  επεκτείνονται στα διπλανά κομμάτια γης.
23. Εγκαταλειμμένα κομμάτια γης μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα αφού έχει ειδοποιηθεί ο καλλιεργητής και δεν έχει ανταποκριθεί θα διατίθενται σε επόμενο ενδιαφερόμενο καλλιεργητή .
24. Μέλος το οποίο δεν καταβάλει τις υποχρεώσεις του  θα διαγράφεται και θα παραχωρείται στον επόμενο καλλιεργητή που ήδη θα έχει δηλώσει ενδιαφέρον.
25. Στο παρών καταστατικό θα μπορούν να γίνουν αλλαγές  να προστεθούν οροί ή να αφαιρεθούν ώστε να μπορεί να γίνει ευέλικτο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συνόλου των καλλιεργητών. Αυτό μπορεί να γίνει με την σύγκληση των καλλιεργητών σε έκτακτη γενική συνέλευση.
26. Για τις αποφάσεις που θα αφορούν όλα τα παραπάνω  άρθρα  θα χρειάζεται η πλειοψηφία δηλ 50% συν 1 στο σύνολο των παρευρισκομένων καλλιεργητών στην συγκεκριμένη συνέλευση. Κάθε άλλη απόφαση ή μεμονωμένη ενέργεια δεν λαμβάνεται υπόψη των καλλιεργητών.
Περαία 23/04/2012
0 σχόλια

Leave a Reply

Αλλαγή τηλεφώνου

Για λόγους ανωτέρας βίας έχουν αλλάξει τα τηλέφωνα στο οποία θα πρέπει να απευθύνεστε όσοι θέλετε να κλείσετε ραντεβού με τους γιατρούς που καλύπτουν μέσω της Ανεξάρτητης Πρωτοβουλίας τους ανασφάλιστους, άνεργους και άπορους κατοίκους του Θερμαϊκού.

Τα νέα τηλέφωνα είναι: 6931720483 και 6936904853

Ζητούμε συγνώμη από τους φίλους μας αλλά θεωρείστε ότι ήταν αναπόφευκτη αυτή η δυσλειτουργία.

Υπογράψτε ΕΔΩ!

 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ © 2011 SpicyTricks & ThemePacific.