Your Page links

Ad

 
16/10/14

Δήλωση Επιφύλαξης - Θα διεκδικήσουμε την επιστροφή των φόρων που αχρεωστήτως καταβάλλουμε! Αναρτήθηκε την 13-10-2014


Δήλωση Επιφύλαξης - Θα διεκδικήσουμε την επιστροφή των φόρων που αχρεωστήτως καταβάλλουμε!
Με το μέρος τους, έχουν τους μηχανισμούς της κρατικής εξουσίας για να εισπράττουν τους παράλογους και (συχνά) παράνομους φόρους από τους πολίτες, με τη χρήση και την απειλή των αναγκαστικών διατάξεων του “Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων”. Όμως, αυτό είναι το μόνο που έχουν. Και το έχουν προσωρινά.
Εμείς, με το μέρος μας έχουμε το δίκιο. Και έχουμε και τη δύναμη της φωνής μας, του μυαλού μας και της ψήφου μας.
Σήμερα, καταπολεμούμε τους παράλογους και παράνομους φόρους, με όλα τα πρόσφορα νομικά μέσα. Παράλληλα όμως, τους στέλνουμε μία προειδοποίηση: Τους προειδοποιούμε ότι θα ζητήσουμε πίσω κάθε ευρώ που πληρώσαμε παράνομα ή το οποίο δεν οφείλαμε να πληρώσουμε. Για το λόγο αυτόν, επιφυλασσόμαστε επί όλων των νομίμων δικαιωμάτων μας:*****

 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ.Ο.Υ. _________________
ΚΑΙ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ

Τ_ _____________________(1) του ____________(2), κατοίκου _________________(3), με Α.Φ.Μ ___________(4) και Δ.Ο.Υ. ____________________(5)

*******
 Επειδή μέχρι και σήμερα έχω καταβάλει διάφορα ποσά φόρων στην υπηρεσία σας χωρίς να μου έχει δοθεί η δυνατότητα να σας διευκρινίσω:
  • αν πράγματι διαθέτω την φοροδοτική ικανότητα προκειμένου να καταβάλλω αυτούς τους φόρους, ή αν αναγκάστηκα να δανειστώ, να εκποιήσω περιουσιακά στοιχεία μου ή να υποβαθμίσω το επίπεδο της διαβίωσής μου κάτω του ορίου της ανθρώπινης αξιοπρέπειας αποκλειστικά και μόνο για να μην βρεθώ αντιμέτωπος με τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης κατά των οφειλετών του δημοσίου
  • ότι επιθυμώ να φορολογούμαι επί της πραγματικής αξίας των ακινήτων μου και όχι επί των αντικειμενικών αξιών ή των αξιών του άρθρου 32 του Ν. 3842/2010,
  • ότι δεν συναινώ στην καταβολή φόρων που έχουν θεσπιστεί με αντισυνταγματικούς νόμους
 σήμερα δια του παρόντος δηλώνω
 ότι υποβάλλω ενώπιον σας ρητή επιφύλαξη για την μελλοντική αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών φόρων, τελών, προστίμων και κάθε άλλης οφειλής
  • που δεν αντιστοιχούν στη φοροδοτική μου ικανότητα,
  • που έχουν υπολογιστεί επί αντικειμενικής αξίας των ακινήτων μου ενώ η βούλησή μου είναι να φορολογηθώ επί της πραγματικής αξίας των ακινήτων μου
  • που έχουν θεσπιστεί κατά παράβαση θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος
ώστε σε μελλοντική αντιδικία μου με το δημόσιο να μην ερμηνευθεί αυθαίρετα το γεγονός ότι μέχρι στιγμής έχω καταβάλλει ορισμένα ποσά φόρων. Εφεξής κάθε καταβολή φόρου εκ μέρους μου θα διέπεται από την παρούσα επιφύλαξη έως ότου την ανακαλέσω ρητώς.
  Ο ΔΗΛΩΝ
(Ημερομηνία και υπογραφή) (Το παραπάνω κείμενο συντάχθηκε από τον ανεξάρτητο δικηγόρο Αθηνών κ. Χρήστο Κλειώση( chriskliossis@gmail.com), μετά από παραγγελία του κινήματος πολιτών “Έλληνες Φορολογούμενοι”.

Στα πλαίσια του κοινωνικού, πολιτικού και νομικού ακτιβισμού που ασκούμε, θελήσαμε να βρούμε έναν τρόπο για να στείλουμε ένα μήνυμα στην Κυβέρνηση ότι, μπορεί σήμερα να εξαναγκαζόμαστε (υπό την απειλή των μέσων που έχει στη διάθεσή της η κρατική εξουσία) να καταβάλλουμε τους διάφορους φόρους, τέλη και εισφορές, όμως αυτό δε σημαίνει ότι, με την καταβολή τους αποδεχόμαστε το γεγονός ότι έχουμε φοροδοτική ικανότητα. Ή, δε σημαίνει ότι αποδεχόμαστε τη συνταγματικότητά ή τη νομιμότητά τους. Ή ακόμη και τον ορθό υπολογισμό τους. Και συνεπώς δηλώνουμε ότι, στο προσεχές μέλλον, θα διεκδικήσουμε τη δικαίωσή μας, αλλά και την επιστροφή των χρημάτων που αχρεωστήτως καταβάλαμε.
Παράγει η δήλωση αυτή κάποια έννομα αποτελέσματα; Ή απλά συνιστά μία δήλωση αντίδρασης, ή ακόμη και ανυπακοής;
Σαφέστατα παράγει έννομα αποτελέσματα, αφού δηλώνει ρητά ότι κάποιος δεν αποδέχεται την ορθότητα ή τη νομιμότητα των ποσών που του καταλογίζονται. Με τη δήλωση αυτή, επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διεκδικήσει την επιστροφή τους σε κάποια στιγμή στο μέλλον.

Σημείωση: Με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 90 του νόμου 2362/1995, “η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήρως ή παρά το νόμο καταβληθέντος σ' αυτό χρηματικού ποσου παραγράφεται μετά τρία έτη από της καταβολής.”

Πώς μπορεί ο πολίτης να καταθέσει τη δήλωση επιφύλαξης.
Η κατάθεση είναι πολύ απλή και δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη ενέργεια:
1) Κατεβάστε και εκτυπώστε τη δήλωση από την παρακάτω διεύθυνση (ή αντιγράψτε το παραπάνω κείμενο της δήλωσης σε μία σελίδα χαρτί).
2) Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και υπογράψτε τη δήλωση.
3) Καταθέστε τη δήλωση στη ΔΟΥ στην οποία ανήκετε. Εναλλακτικά, με βάση το άρθρο 12 του νόμου 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) έχετε το δικαίωμα να την καταθέσετε στο τμήμα πρωτοκόλλου οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας ή σε κάποιο ΚΕΠ. Πάρτε αριθμό πρωτοκόλλου (μπορείτε να εκτυπώσετε δύο φορές τη δήλωση -ένα για να καταθέσετε και ένα αντίγραφο για εσάς- και να ζητήσετε να αναγραφεί ο αριθμός πρωτοκόλλου της κατάθεσής σας στο αντίγραφο που θα κρατήσετε εσείς).
Σε περίπτωση που κάποια ΔΟΥ ή δημόσια υπηρεσία δεν κάνει δεκτή την κατάθεση της αίτησής σας, πρακτικά έχει παραβιαστεί ο νόμος. Στην περίπτωση αυτή, θα σας συμβουλεύαμε να επικοινωνήσετε μαζί μας (210 3242032 ή 6941 474108), τόσο για να σας δώσουμε οδηγίες, ή ακόμη και για να διαμαρτυρηθούμε εμείς, τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών, όσο και στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Διοικητικής Διακυβέρνησης.
 http://www.forologoumenoi.gr/permalink/3149.html
0 σχόλια

Leave a Reply

Αλλαγή τηλεφώνου

Για λόγους ανωτέρας βίας έχουν αλλάξει τα τηλέφωνα στο οποία θα πρέπει να απευθύνεστε όσοι θέλετε να κλείσετε ραντεβού με τους γιατρούς που καλύπτουν μέσω της Ανεξάρτητης Πρωτοβουλίας τους ανασφάλιστους, άνεργους και άπορους κατοίκους του Θερμαϊκού.

Τα νέα τηλέφωνα είναι: 6931720483 και 6936904853

Ζητούμε συγνώμη από τους φίλους μας αλλά θεωρείστε ότι ήταν αναπόφευκτη αυτή η δυσλειτουργία.

Υπογράψτε ΕΔΩ!

 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ © 2011 SpicyTricks & ThemePacific.